Sáng kiến Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF)

Location: Phường Cửa Đại, phường Cẩm An, xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim và xã Tân Hiệp tại Thành phố Hội An. 22nd Jun 2015 to 3rd Jul 2015

Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) là một sáng kiến khu vực dựa trên hợp tác đối tác với sự đồng chủ trì của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) nhằm tăng cường đầu tư vào bảo tồn hệ sinh thái ven biển hỗ trợ phát triển bền vững. MFF chú trọng việc bảo tồn và quản lý tốt các hệ sinh thái ven biển góp phần nâng cao sức chống chịu của cộng đồng ven biển sống phụ thuộc vào các hệ sinh thái tại Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. MFF chọn rừng ngập mặn là hệ sinh thái tiêu biểu nhưng sáng kiến cũng hướng tới tất cả các hệ sinh thái ven biển khác như rạn san hô, vùng cửa sông, đầm phá, bãi biển, thảm cỏ biển và đất ngập nước. Ban Điều phối Quốc gia của Việt Nam với sự chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật chung cho MFF tại Việt Nam.

Tiêu chí của các cơ quan/tổ chức tham gia, mức tài trợ và thời gian thực hiện dự án: MFF kêu gọi các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Tổ chức cộng đồng (CBO), các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp nhỏ, các ban quản lý tham gia nộp đề xuất ý tưởng dự án cho Quỹ Tài trợ các Dự án nhỏ. Mức tài trợ tối đa cho mỗi dự án là 20.000 đô la Mỹ. Thời gian thực hiện dự án tối đa là 12 tháng. Các dự án cần đảm bảo sự tham gia bình đẳng của cả phụ nữ, nam giới và các nhóm yếu thế.

Địa bàn và chủ đề thực hiện dự án: Phường Cửa Đại, phường Cẩm An, xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim và xã Tân Hiệp tại Thành phố Hội An.

Các đề xuất ý tưởng dự án nhỏ nhắm tới các chủ đề ưu tiên như sau:

        i.      Phục hồi, cải tạo các hệ sinh thái biển và ven biển (rừng ngập mặn, rạn san hô và các ao nuôi tôm bỏ hoang);
       ii.      Giới thiệu và/hoặc phát triển các sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển;
      iii.      Thử nghiệm cơ chế đồng quản lý trong bảo tồn các hệ sinh thái biển và ven biển; 
      iv.      Xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi ích từ các hoạt động du lịch sinh thái đối với cộng đồng;
       v.      Tăng cường tiếp cận, phổ biến thông tin và hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai (bão lũ, lụt) cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm yếu thế;
      vi.      Nhân rộng các thực hành tốt trong quản lý, bảo tồn và sử dụng các hệ sinh thái biển và ven biển.

Thông tin về hướng dẫn và mẫu đề xuất ý tưởng: Hướng dẫn chung về các Quỹ Tài trợ MFF, vui lòng xem tại http://www.mangrovesforthefuture.org/resources/documents?documentId=18919. Các đơn vị nộp đề xuất ý tưởng dự án, xin vui lòng sử dung mẫu đề xuất tại http://www.mangrovesforthefuture.org/resources/documents?documentId=18960

Nộp đề xuất ý tưởng dự án: Vui lòng gửi đề xuất ý tưởng dự án về cho Điều phối viên Quốc gia MFF Việt Nam theo email hien.buithithu@iucn.org và/ hoặc theo đường bưu điện tới : IUCN Việt Nam, Nhà 2A, Khu Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 37261575. Vui lòng liên hệ với Điều phối Viên quốc gia MFF Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến bản in các hướng dẫn và mẫu đề xuất ý tưởng.

Thời hạn nộp đề xuất là ngày 3 tháng 7 năm 2015.

Mangroves in Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province, Vietnam

Mangroves in Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vin ... , Long Khanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province, Vietnam © IUCN Vietnam