MFF Việt Nam - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF)

Location: Viet Nam. 26th Nov 2013 to 16th Dec 2013

MFF – RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI

Tài trợ các dự án nhỏ (SGF)

Quỹ dự án nhỏ (Small Grant Facilities), Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (Mangrove for the Funture) của Việt Nam hân hạnh thông báo về việc kêu gọi đề xuất dự án tai các huyện ven biển tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. MFF là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển (www.mangrovesforthefuture.org). Quĩ dự tài trợ án nhỏ (SGF) hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương trong các hoạt động bảo tồn và quản lý các hệ sinh thái ven biển, qua đó nhận thức rõ các giá trị của rừng ngập mặn và hệ thực vật ven biển trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tất cả các dự án và hoạt động của MFF phải do ít nhất hai đối tác cùng thực hiện và ưu tiên từ các khối đơn vị khác nhau: ví dụ Tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc Tổ chức cộng đồng (CBO) kết hợp cùng đơn vị nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu hoặc công ty tư nhân. Vai trò và trách nhiệm của mỗi đối tác phải được thể hiện rõ trong đề xuất dự án. Các dự án SGF cần đảm bảo có sự tham gia của phụ nữ và các nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất ở những điểm trình diễn dự án.

Ngân sách: Mỗi dự án SGF có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến USD 25.000.

Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng.

Địa bàn thực hiện dự án: tại ba huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre và huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Các nghiên cứu cộng đồng bao gồm đánh giá tính dễ tổn thương tại Bến Tre và phân tích hiện trạng tại Bến Tre và Trà Vinh cho thấy các cộng đồng ven biển khu vực này dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, cũng như các điều kiện phát triển hạn chế (như canh tác thủy sản, quản lý chất lượng nguồn nước và bảo tồn nguồn nước ngầm tại vùng ven biển thiếu bền vững). Các dự án SGF thực hiện thí điểm giúp tăng sức chống chịu của cộng đồng qua các hoạt động hỗ trợ cải thiện quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài nguyên thiên nhiên, cụ thể là khôi phục rừng ngập mặn và nuôi thủy sản bền vững.

Chủ đề thực hiện dự án:

Khuyến khích các đề xuất dự án nhắm tới các chủ đề như sau:

 1. Khuyến khích và hỗ trợ mô hình nuôi thủy sản kết hợp trong rừng ngập mặn, bao gồm hoạt động tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho nông dân về tư vấn thiết kế, thiết lập trang trại và hệ thống quản lý nước; thí điểm sử dụng rong, tảo lớn trong mô hình lâm ngư kết hợp nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và tăng thu nhập cho nông dân;
 2. Chuyển đổi các mô hình tôm công nghiệp gặp thất bại trở thành mô hình nuôi thủy sản kết hợp trong rừng ngập mặn;
 3. Thí điểm mô hình quan trắc môi trường dựa vào cộng đồng bao gồm các cam kết và quy định cộng đồng để giám giát và kiểm soát chất lượng nước thải và dịch bệnh từ các hệ thống nuôi thủy sản;
 4. Xây dựng các khu vực bảo tồn nguồn nước dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng giữ nước tại các giồng cát nhằm bảo tồn nguồn nước ngọt cung cấp tại địa phương;
 5. Các mô hình sinh kế bền vững chia sẻ lợi ích trong mô hình đồng quản lý tài nguyên ven biển (tại Bến Tre), điển hình như mô hình ngân hàng cua.

Đối tượng và tiêu chí của các cơ quan/tổ chức tham gia 

Đề xuất có thể do các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Tổ chức cộng đồng (CBO), Tổ chức đoàn thể địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp nhỏ, các ban quản lý, đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

 • Đã đăng ký hoạt động, ít nhất là 3 năm;
 • Đã có kinh nghiệm thực hiện dự án tại Bến Tre hoặc/và Trà Vinh;
  • Đã có kinh nghiệm, hoặc chứng minh được năng lực tiềm năng thực hiện các dự án quản lý dựa vào cộng đồng và cách tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan;
 • Có kinh nghiệm trong quản lý dự án và quản lý tài chính;
 • Phải hoàn thành Mẫu thẩm định đơn vị thực hiện bởi Ban Thư Ký MFF;
  • Có đồng tài trợ từ đơn vị thực hiện hoặc đối tác, thông qua vốn trực tiếp hoặc đối ứng, tối thiểu 5% tổng giá trị dự án.

Quá trình tuyển chọn:

Các đối tượng phù hợp với tiêu chí tham gia xin vui lòng gửi bản đề xuất ý tưởng (theo mẫu) bằng tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt. Để cung cấp thông tin và hỗ trợ các đơn vị xây dựng đề xuất ý tưởng, hai hội thảo giới thiệu sẽ được tổ chức tại Trà Vinh (ngày 05/12/2013) và Bến Tre (ngày 06/12/2013), vui lòng tham khảo thêm thông tin tại trang web: http://mangrovesforthefuture.orghttp://iucn.org/vietnam. Các đề xuất ý tưởng qua vòng sơ tuyển sẽ được hỗ trợ để xây dựng Đề xuất dự án. Xin lưu ý rằng thư đề nghị gửi Đề xuất dự án không đồng nghĩa dự án sẽ đảm bảo được tài trợ.

Đề xuất ý tưởng xin được gửi tới chị Nguyễn Ngọc Anh, Quản lý Dự án MFF, Văn phòng Dự án IUCN, Tầng 2, 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM., email ngocanh.nguyen@iucn.org. Thời hạn cuối cùng để gửi đề xuất ý tưởng là 17:00 Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Share this page