MFF - Tài trợ cho các dự án nhỏ (SGF) cho năm 2013

MFF - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF) cho năm 2013

Location: Hanoi, Viet Nam . 8th Feb 2013 to 15th Mar 2013

Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (MFF) của Việt Nam hân hạnh thông báo việc tài trợ dự án nhỏ (SGF) tại các huyện ven biển tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Chương trình này mang tên MFF – chữ viết tắt tiếng Anh của các từ Mangroves for the Future, là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển (www.mangrovesforthefuture.org). Quĩ dự tài trợ án nhỏ (SGF) hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương trong các hoạt động bảo tồn và quản lý các hệ sinh thái ven biển, qua đó nhận thức rõ các giá trị của rừng ngập mặn và hệ thực vật ven biển trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các dự án SGF cần đảm bảo có sự tham gia của phụ nữ và các nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất ở những điểm trình diễn dự án.

Ngân sách: Mỗi dự án SGF có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến US$25.000.

Thời gian thực hiện dự án: từ 12 đến 18 tháng.

Địa bàn thực hiện dự án: tại ba huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre và huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh, là các huyện dễ bị tổn thương với nước biển dâng. Các dự án SGF sẽ làm giảm tính dễ tổn thương qua các hoạt động hỗ trợ nhằm cải thiện quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài nguyên thiên nhiên, cụ thể là khôi phục rừng ngập mặn và nuôi thủy sản bền vững.

Chủ đ thực hiện dự án:

Khuyến khích các đề xuất dự án nhắm tới các chủ đề như sau:

 1. Cải thiện mô hình nuôi thủy sản kết hợp trong rừng ngập mặn, bao gồm thử nghiệm nuôi các loài thủy sản du nhập giá trị cao, hoạt động tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho nông dân về tư vấn thiết kế, thiết lập trang trại và hệ thống quản lý nước; thí điểm sử dụng tảo lớn trong mô hình lâm ngư kết hợp nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và tăng thu nhập cho nông dân;
 2. Thí điểm các khu trồng rừng ngập mặn và cây trồng khác tại các vùng ven biển bị xói lở hoặc vùng đất cát, bao gồm tư vấn về lựa chọn loài, kỹ thuật trồng và chăm sóc sau trồng; tăng cường chất lượng giống và cây giống cho vườn ươm cây rừng ngập mặn đa loài;
 3. Xây dựng du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Khu dự trữ đất ngập nước Thạnh Phú, hướng tới đối tượng hưởng lợi là phụ nữ nghèo và các hộ gia đình sống phụ thuộc vào rừng ngập mặn;
 4. Hỗ trợ các đơn vị đoàn thể địa phương (vd. Hội phụ nữ) đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên cộng đồng về biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng;
 5. Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường dựa vào cộng đồng nhằm cung cấp cho cộng đồng thông tin về biến đổi môi trường và các điều kiện khí hậu cực đoan.

Đối tượng và tiêu chí của các cơ quan/tổ chức tham gia 

Đề xuất có thể do các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Tổ chức cộng đồng (CBO), các viện nghiên cứu, các trường đại học, và các đơn vị nhà nước hoạt động tại Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

 • Đã đăng ký hoạt động, ít nhất là 3 năm (phụ lục 2 kèm theo);
 • Đã có kinh nghiệm thực hiện dự án tại Bến Tre hoặc/và Trà Vinh;
 • Đã có kinh nghiệm, hoặc năng lực tiềm năng thực hiện các dự án dựa vào cộng đồng;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng địa phương theo cách tiếp cận có sự tham gia;
 • Có kinh nghiệm trong quản lý dự án và quản lý tài chính;

Các đơn vị nhà nước khi tham gia phải hợp tác thực hiện với các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Tổ chức cộng đồng (CBO), và/hoặc các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Quá trình tuyển chọn:

Các đối tượng phù hợp với tiêu chí tham gia xin vui lòng gửi bản đề xuất ý tưởng (theo phụ lục 1) bằng tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt. Các phụ lục tham khảo tại trang web: http://mangrovesforthefuture.org. Cán bộ MFF có thể hỗ trợ viết đề xuất ý tưởng nếu có yêu cầu đối từ các đối tượng chưa có kinh nghiệm. Các đề xuất qua vòng sơ tuyển sẽ được hỗ trợ để xây dựng Đề xuất dự án. Xin lưu ý rằng thư đề nghị gửi Đề xuất dự án không đồng nghĩa dự án sẽ đảm bảo được tài trợ. Đề xuất ý tưởng xin được gửi tới chị Nguyễn Ngọc Anh, Quản lý Dự án MFF, Văn phòng Dự án IUCN, Tầng 2, 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM., email ngocanh.nguyen@iucn.org. Thời hạn cuối cùng để gửi đề xuất ý tưởng là 17:00 thứ 6, ngày 15 tháng 03 năm 2013.

Phụ lục 1: Mẫu đề xuất ý tưởng:

Lưu ý: Đề xuất ý tưởng được trình bày tối đa là 2 trang (không bao gồm “thông tin về các tổ chức thực hiện trong phụ lục 2).

Tên dự án:

 

Thời gian thực hiện dự án:

 

Khu vực địa lý của dự án (bao gồm các tọa độ địa lý):

Ý tưởng của dự án:

Vấn đề gì sẽ được giải quyết/ tình trạng nào sẽ được cải thiện?

Những nguyên nhân chính nào dẫn đến vấn đề này?

Nguyên nhân nào trong những nguyên nhân trên sẽ được dự án giải quyết và lý do vì sao lại chọn giải quyết nguyên nhân này? 

Ý tưởng về dự án xuất phát từ đâu? 

Đã có những tổ chức khác tiến hành các dự án tương tự trong khu vực của dự án chưa?

Mục tiêu, các hoạt động chính, những kết quả và sản phẩm chính của dự án là gì?

Có bao nhiêu người được hưởng lợi từ dự án?

Thành công của dự án được định nghĩa như thế nào?

 

Liên quan đến chương trình hoạt động của MFF

Dự án sẽ đóng góp cho các hoạt động khôi phục, quản lý bền vững và bảo tồn hệ sinh thái ven biển như thế nào?

 

Cơ cấu quản lý:

             Dự án sẽ được quản lý như thế nào?

             Những đối tác khác tham gia là ai?

 

Tổng ngân sách:

Yêu cầu tài trợ từ MFF:

Đồng tài trợ:

 Phụ lục 2: Thông tin về các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án

 Lưu ý: Điền vào phiếu này và gửi kèm đề xuất ý tưởng dự án

1. Tên dự án:

2. Tên tổ chức:

3. Địa chỉ:

Địa chỉ thư tín: 

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Website (nếu có)

4. Sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức:

 1. 5.    Tình trạng đăng ký (bao gồm cả mã số đăng ký):
 2. 6.    Ngày thành lập:
 3. 7.    Nhân viên:

-       Số nhân viên được trả lương

-       Số lượng tình nguyện viên

-       Số nhân viên nữ (trừ thư ký và các nhân viên hỗ trợ khác)

 1. 8.    Người liên hệ và nhân sự của dự án:

-       Người liên hệ (tên, trình độ chuyên môn và vị trí hiện tại trong tổ chức)

-       Nhân sự của dự án (bao gồm thông tin của từng thành viên dự án: tên, trình độ chuyên môn và vị trí hiện tại trong tổ chức)

 1. 9.    Những dự án khác đã được quý cơ quan thực hiện hoặc đang thực hiện liên quan đến dự án (không được liệt kê trong đề xuất dự án):

Đối với mỗi dự án, cần chỉ ra: tên dự án, thời gian thực hiện, người đứng đầu dự án, vai trò của người đứng đầu trong tổ chức, ngân sách, nhà tài trợ, người liên hệ phía nhà tài trợ và email/ fax của người liên hệ. 

10. Người giới thiệu

Xin nêu rõ tên, vị trí, địa chỉ và email của những người mà chúng tôi có thể liên hệ để biết thêm thông tin (Xin lưu ý: những người này KHÔNG tham gia vào tổ chức của bạn)

 

 

 

 

Share this page