MFF - Tài trợ các dự án nhỏ năm 2013 (đợt 3)

MFF - Tài trợ các dự án nhỏ năm 2013 (đợt 3)

Location: Hà Nội, Việt Nam . 19th Mar 2013 to 12th Apr 2013

Quĩ dự án nhỏ (Small Grant Facilities), Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (Mangroves for the Future) của Việt Nam hân hạnh thông báo về việc kêu gọi đề xuất dự án tại miền Trung và Miền Bắc Việt Nam. MFF là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển. Để biết thêm thông tin, xin vui long tìm hiểu thêm tại trang web: www.mangrovesforthefuture.org. SGF sẽ tài trợ các hoạt động tại địa phương trong việc bảo tồn và quản lý các hệ sinh thái ven biển với vai trò là một hạ tầng tự nhiên quan trọng mang lại lợi ích và an toàn cho cộng đồng địa phương.

Ngân sách

Mỗi dự án SGF sẽ được tài trợ tối đa đến US$20.000

Thời gian thực hiện dự án:

Đến 18 tháng

Chủ đề thực hiện dự án:

Khuyến khích các đề xuất dự án nhắm tới các chủ đề sau:

 • Thử nghiệm các phương pháp và cách tiếp tận ở cấp cộng đồng nhằm thúc đẩy và góp phần vào thực hiện các chính sách và chương trình của chính phủ về quản lý các hệ sinh thái ven biển.
 • Góp phần thực hiện các chương trình hoạt động ưu tiên của MFF Việt Nam bao gồm: phục hồi hợp lý các hệ sinh thái ven biển; hỗ trợ sinh kế bền vững thân thiện với môi trường cho cộng đồng ven biển, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng đối với thiên tai; quản lý thích ứng; và tăng cường hoạt động của các khu bảo tồn biển và ven biển
 • Tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình ra quyết định và quản lý các hệ sinh thái ven biển;
 • Nhân rộng và mở rộng quy mô các can thiệp dự án hiện nay đã được chứng minh là thành công

Các dự án SGF cần đảm bảo có sự tham gia của phụ nữ và các nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Địa bàn thực hiện dự án: Các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Quảng Ninh

Đối tượng và tiêu chí của các cơ quan/tổ chức tham gia 

Đề xuất có thể do các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Tổ chức cộng đồng (CBO), Tổ chức đoàn thể địa phương, các viện nghiên cứu, và các trường đại học mà có thể đáp ứng các điều kiện sau đây: 

 • Đã đăng ký hoạt động, ít nhất là 3 năm (phụ lục 2 kèm theo);
 • Đã có kinh nghiệm, hoặc chứng minh được năng lực tiềm năng thực hiện các dự án tại quản lý dựa vào cộng đồng
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng địa phương theo cách tiếp cận có sự tham gia của các bên có liên quan
 • Có kinh nghiệm trong quản lý dự án và quản lý tài chính.

Quá trình tuyển chọn:

Các đối tượng phù hợp với tiêu chí tham gia xin vui lòng gửi bản đề xuất ý tưởng (theo phụ lục 1) bằng tiếng Anh hoặc/và tiếng Việt. Các phụ lục tham khảo tại trang web: http://mangrovesforthefuture.org. Cán bộ MFF có thể hỗ trợ viết đề xuất ý tưởng nếu có yêu cầu đối từ các đối tượng chưa có kinh nghiệm. Các đề xuất qua vòng sơ tuyển sẽ được hỗ trợ để xây dựng Đề xuất dự án. Xin lưu ý rằng thư đề nghị gửi Đề xuất dự án không đảm bảo dự án sẽ được tài trợ. Đề xuất ý tưởng xin được gửi tới chị Nguyễn Thị Bích Hiền, Quản lý Quỹ Tài trợ Dự án Nhỏ, Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN Việt Nam), Nhà 2A, Khu ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, email hien.nguyen@iucn.org. Thời hạn cuối cùng để gửi đề xuất ý tưởng là 17:00 thứ 6, ngày 12 tháng 04 năm 2013.

Phụ lục 1: Mẫu đề xuất ý tưởng:

Lưu ý: Đề xuất ý tưởng được trình bày tối đa là 2 trang (không bao gồm “thông tin về các tổ chức thực hiện trong phụ lục 2).

Tên dự án:

 

 

Thời gian thực hiện dự án:

 

Khu vực địa lý của dự án (bao gồm các tọa độ địa lý):

Ý tưởng của dự án:

Vấn đề gì sẽ được giải quyết/ tình trạng nào sẽ được cải thiện?

Những nguyên nhân chính nào dẫn đến vấn đề này?

Nguyên nhân nào trong những nguyên nhân trên sẽ được dự án giải quyết và lý do vì sao lại chọn giải quyết nguyên nhân này? 

Ý tưởng về dự án xuất phát từ đâu? 

Đã có những tổ chức khác tiến hành các dự án tương tự trong khu vực của dự án chưa?

Mục tiêu, các hoạt động chính, những kết quả và sản phẩm chính của dự án là gì?

Đối tượng hưởng lợi từ dự án là ai?

Thành công của dự án được định nghĩa như thế nào?

 

Liên quan đến chương trình hoạt động của MFF

Dự án sẽ đóng góp cho các hoạt động khôi phục, quản lý bền vững và bảo tồn hệ sinh thái ven biển như thế nào?

 

Cơ cấu quản lý:

             Dự án sẽ được quản lý như thế nào?

             Những đối tác khác tham gia là ai?

 

Tổng ngân sách:

Yêu cầu tài trợ từ MFF:

Đồng tài trợ:

Phụ lục 2: Thông tin về các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án

Lưu ý: Điền vào phiếu này và gửi kèm đề xuất ý tưởng dự án

1. Tên dự án:

2. Tên tổ chức:

3. Địa chỉ:

Địa chỉ thư tín: 

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Website (nếu có)

4. Sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức:

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  

      Đối với mỗi dự án, cần chỉ ra: tên dự án, thời gian thực hiện, người đứng đầu dự án, vai trò của người đứng đầu trong NGO, ngân sách, nhà tài trợ, người liên hệ phía nhà tài trợ và email/ fax của người liên hệ. 

      10. Người giới thiệu

      Xin nêu rõ tên, vị trí, địa chỉ và email của những người mà chúng tôi có thể liên hệ để biết thêm thong tin (Xin lưu ý: những người này KHÔNG tham gia vào tổ chức của bạn

       

       

       

    2. 9.     Những dự án khác đã được quý cơ quan thực hiện hoặc đang thực hiện liên quan đến dự án (không được liệt kê trong đề xuất dự án):

   2. -       Người liên hệ (tên, trình độ chuyên môn và vị trí hiện tại trong tổ chức)

    -       Nhân sự của dự án (bao gồm thông tin của từng thành viên dự án: tên, trình độ chuyên môn và vị trí hiện tại trong tổ chức)

  2. 8.     Người liên hệ và nhân sự của dự án:

 2. 5.     Tình trạng đăng ký (bao gồm cả mã số đăng ký):
  6.     Ngày thành lập:
  7.     Nhân viên:

  -       Số nhân viên được trả lương

  -       Số lượng tình nguyện viên

  -       Số nhân viên nữ (trừ thư ký và các nhân viên hỗ trợ khác)

Share this page