National Coordinating Body of Viet Nam

As of July 2014

Viet Nam National Coordinating Body (NCB)

Mangroves for Future Initiatives (MFF)

 

 

Name

Position

Office

Email

Tel/Fax contact

1

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Chu Hồi

Independent Experts

Senior Lecturer

Chair NCB

Department of Environment management , Faculty of Environment

Hanoi University of Science (HUS)

Vietnam National University

334 Nguyen Trai road, Thanh Xuan, Hanoi

nchoi52@gmail.com

nguyenchuhoi@hus.edu.vn

Tel: (844) 35583305

Fax: (844) 35582872

MB: 0936186366

2

Dr. Nguyễn Nghĩa Biên

Government Agencies

Director

Co-Chair NCB

Forestry  Inventory and Planning Institute (FIPI)

Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD);

Vinh Quynh - Thanh Tri - Ha Noi - Viet Nam 

bienforest@gmail.com

Tel: (844) 37332154

MB: 0912093629

3

Dr. Phạm Anh Tuấn

Mr. Phạm Trọng Yên

Government Agencies

Deputy Administrator of Fishery Administration

Deputy Director, International Cooperation and Science, Technology  Department

Fisheries Administration, Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)

No-10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Tuanpa.khcn@mard.gov.vn

Patuan.2006@yahoo.com

 

 

ptrongyen@yahoo.com

 

Tel: (844) 37245114

MB: +84975329331

 

 

MB: +84912252772

4

M Sc. Trương Đức Trí

Government Agencies

Deputy Director General

Department of Meteology, Hydrography and Climate Change (DMHCC), Secretary of Standing Office of the NTP RCC/MONRE

Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

tri@inbox.com

Tel: (844) 3 7759 769

Fax: (844) 3 7759 770

MB: +84903 207 999

5

Prof. Dr. Nguyễn Hoàng Trí

Independent Experts

Director of CERE

General Secretary of MAB VN

Man and Biosphere Reserve (MAB)

Center for Environmental Research &

Education (CERE),

Hanoi National University of Education

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

hoangtri51@fpt.vn

cere@hn.vnn.vn

Tel: (844) 37567502

Fax: (844) 37547502

Mob: +84913527629

6

Assoc. Prof. Dr. Mai Sỹ Tuấn

Independent Experts

Dean, Faculty of Biology

 

National  University of Education (HNUE)

136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

tuanmaisy@yahoo.com

tuanms@hnue.edu.vn

Tel: (844) 37681402

Fax: (844) 37547971

Mob: +84913017097

7

Dr. Hoàng Văn Thắng

Non-Government Organizations;

Director

Centre for Natural Resources

and Environment Study (CRES)

19 Lê Thánh Tông, Hà Nôi

tvhoang@fpt.vn

Tel: (844) 38253506

Fax: (844) 38262922 (or 32)

MB: +84913395735

8

MSc. Đỗ Thị Huyền

Non-Government Organizations

Programme Analyst,

Biodiversity and Climate Change

UNDP Việt Nam

25-29 Phan Bội Châu, Ha Noi

do.thi.huyen@undp.org

Huyen.dothi@gmail.com

Tel: (844) 3942 1495 ext 254;

Fax: (844) 39422267;

 MB: +84915406696

 

9

 

M Sc. Hoàng Việt

Non-Government Organizations;

 

WWF Vietnam Freshwater Coordinator

 

WWF Greater Mekong - Vietnam Country Programme No. D13, Thang Long Int'l Village, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

 

viet.hoang@wwfgreatermekong.org

 

Tel: (844) 37193049, ext. 156

Fax: (844) 37193048

MB: +84913283477

10

M Sc. Nguyen Thi Yen

Non-Government Organizations;

Climate change & Disaster Risk Reduction Manager

CARE International in Vietnam

92 To Ngoc Van Street, Hanoi

yen.nt@care.org.vn

Tel: (844) 37161930

Fax: (844) 37161935

MB: +84986725508

 

11

Dr. Tu Thi Lan Huong

Government Agencies

Department of International Cooperation and Science, Technology

Viet Nam Administration of Seas and Islands
83 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi

huong.vasi@gmail.com; tulanhuong@yahoo.com

Tel: (844) 37736550
MB: 0934390366

12

M Sc. Nguyễn Song Hà

Non-Government Organizations;

 Assistant FAO Representative (Programe)

FAO Representation in Hanoi, Viet Nam

3 Nguyen Gia Thieu, Hanoi, Viet Nam

songha.nguyen@fao.org

Tel: (844) 3942-4208/3942 ext.19

MB: +84 936631613

13

Dr. Pham Trong Thinh

Government Agencies

Director Forest Inventory and Planning Sub-Institute (Sub-FIPI)

Forest Inventory and Planning Sub-Institute

197 Banh Van Tran, Phuong 7

Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Email: thinhwetland@yahoo.com; thinhpt.ln@mard.gov.vn

Tel: (848) 39 704 667; (848) 38 645 364

Fax: (848)38 642 528

MB : +84 918835932

14

M Sc. Nguyen Văn Trung

Government Agencies

Deputy Director

Research Institute for Aquaculture No. 2 (RIA2)

116 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 1, Ho Chi Minh City

                                         

E-mail: khtcria2@hcm.vnn.vn

 

Tel: 84-8-8229616

Fax: 84-8-8226807

MB: +84909374716

 

15

Mr. Lê Văn Quang

Private Sector

President - CEO

Minh Phu Seafood Corporation

6th Floor, Minh Phu Building, 21 Lê Quý Đôn, Dist 3, Ho Chi Minh City

E-mail:

levanquang@minhphu.com

 

Tel: 848-39309632

Fax: 848-39309624

MB: +84989279279

16

M Sc. Bùi Thi Thu Hien

Non-Government Organizations;

MFF National Coordinator

Marine and Coastal Program Coordinator

IUCN – International Union for Conservation of Nature

2A Van Phuc Diplomat Quarter, 298 Kim ma, Ba Dinh, Hanoi

Email:

hien.buithithu@iucn.org

Tel: (844) 3726-1575

Fax: (844) 37261561

MB: +84 903217960

 

Danh sách Ban Điều phối quốc gia

Chương trình “Rừng ngập mặn cho tương lai – MFF”

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, địa chỉ

Email

Điện thoại, Fax

1

PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi

Giảng viên cao cấp

Trưởng ban điều phối MFF quốc gia (NCB)

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Bộ môn quản lý môi trường – Khoa Môi Trường

nchoi52@gmail.com

nguyenchuhoi@hus.edu.vn

 

Tel: (844) 37737507

Fax: (844) 37735093

MB: 0936186366

 

2

TS. Nguyễn Nghĩa Biên

Viện trưởng

Phó Trưởng ban điều phối MFF quốc gia

Viện Quy hoạch rừng – Bộ NN&PT NT

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà nội

bienforest@gmail.com

 

Tel: (844) 37332154

MB: 0912093629

3

TS. Phạm Anh Tuấn

 

 

Phạm Trọng Yên

Phó tổng cục trưởng,

 

 

Phó vụ trưởng, Vụ HTQT – KHCN, Tổng cục Thủy sản

Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Patuan.2006@fpt.vn

 

 

ptrongyen@yahoo.com

 

Tel: (844) 37245114

MB: 0975329331; 0913201495

 

MB: 0912252772

4

ThS. Trương Đức Trí

Phó Cục trưởng

 

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

tri@inbox.com

 

Tel: (844) 3 7759 769 ;

Fax: (844) 3 7759 770
MB: 0903 207 999

5

GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí

Tổng thư ký

Chương trình Khu Dự trữ Sinh quyển Toàn cầu (MAB) tại Việt Nam, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

hoangtri51@fpt.vn

cere@hn.vnn.vn,

 

Tel: (844) 37567502

Fax: (844) 37547502

Mob: 0913527629

6

PGS. TS. Mai Sỹ Tuấn

Trưởng khoa Sinh học

Đại học Sư phạm Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Rừng ngập mặn,

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

tuanmaisy@yahoo.com

tuanms@hnue.edu.vn

Tel: (844) 37681402

Fax: (844) 37547971

Mob: 0913017097

 

7

TS. Hoàng Văn Thắng

Giám đốc

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (CRES)

19 Lê Thánh Tông, Hà Nôi

tvhoang@fpt.vn

 

Tel: (844) 38253506

Fax: (844) 38262922 (or 32)

MB: 0913395735

8

ThS. Đỗ Thị Huyền

UNDP Việt Nam

Chương trình biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học

UNDP, 25-29 Phan Bội Châu, Hà nội

 

do.thi.huyen@undp.org

Huyen.dothi@gmail.com

 

Tel: (844) 3942 1495 ext 254

Fax: (844) 39422267

MB: 0915406696

9

ThS. Hoàng Việt

WWF Việt Nam; Điều phôi viên Chương trình nước

Chương trình WWF Greater Mekong - Vietnam Country Programme

No. D13, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

viet.hoang@wwfgreatermekong.org

Tel.: (844) 37193049, ext. 156

Fax: (844) 37193048

MB: 0913283477

10

ThS  Nguyễn Thị Yến

 

Quản lý Chương trình Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu rủi ro thiên tai

CARE Việt Nam

92 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

yen.nt@care.org.vn

 

Tel: (844)37161930

Fax: (844) 37161935

MB: 0986725508

11

TS. Từ Thị Lan Hương

Vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ

Tổng cụ biển và Hải đảo

Bộ tài nguyên & Môi trường

83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Huong.vasi@gmail.com

tulanhuong@yahoo.com

Tel: (844) 37736550

MB: 0934390366

12

ThS.  Nguyễn Song Hà

Trợ lý  Đại diện – Phụ trách Chương trình

FAO Việt Nam

3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội

songha.nguyen@fao.org

 

Tel: (844) 39424208 - ext 19

Fax: (844)

MB: 0936631613

13

TS.  Phạm Trọng Thịnh

Viện trưởng

Phân viện quy hoạch rừng Nam bộ

197 Bành Văn Trân, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

thinhwetland.phamtrong@gmail.com

 

Tel: (848)-39704667

Fax: (848) 38642528

MB: 0918835932

14

ThS.  Nguyễn Văn Trọng

Phó viện trưởng

Viện nuôi trồng Thủy sản 2

116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Mtrongduy97@gmail.com

 

Tel: (844)38229616

Fax: (844)38226807

MB: 0909374716

15

Ông Lê Van Quang

Chủ tịch – Tổng giám đốc

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Tầng 6, tòa nhà Minh Phú, 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

levanquang@minhphu.com

 

Tel: (848)39309632

Fax: (848)3909624

MB: 0989279279

16

ThS. Bùi Thi Thu Hiền

Điều phối viên quốc gia MFF

Quản lý Chương trình biển IUCN

IUCN – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

Nhà 2A, khu Ngoại giao đoàn Vạn phúc

298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

hien.buithithu@iucn.org

 

 

Tel: (844) 3726-1575

Fax: (844) 37261561

MB: 0903217960